O spoločnosti


V súčasnosti pôsobíme na viac ako 13 trhoch v rámci EÚ, ako aj mimo. Ponúkame široký sortiment  sejacích strojov, určených pre malých, stredných a veľkých farmárov. Požiadavky farmárov sa stali našou prioritou, preto náš sortiment neustále rozširujeme a prispôsobujeme požiadavkám farmárov. Nakoľko sme výrobný závod, naša organizačná štrukúra je zložená z konštrukčného oddelenia, výroby, ako aj obchodu na základe čoho sme vždy v kontakte s našimi zákazníkmi.

Konštrukcia

V dnešnej dynamickej dobe je vývoj neoddeliteľnou súčasťou každého podniku. Preto aj naši kvalifikovaní konštruktéri navrhujú a realizujú nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí, nové modely a vzory výrobkov. Všetky zmeny a úpravy na sejacích strojoch sú testované na ploche 4430 ha.

Veľká časť testovacích prác na nových strojoch sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s farmármi. Tento druh zdieľanej rozvojovej práce je pre nás dôležitý, pretože spätná väzba často vedie k zlepšeniam a novým spôsobom myslenia.

Vďaka sofistikovanej softvérovej technológií môžeme zdokonalovať technické parametre našich strojov, vďaka čomu patríme k svetovým lídrom na trhu.

Výroba

Výroba sejacieho stroja začína pri voľbe vhodného materiálu. Preto sa zameriavame na kvalitu pri výbere materiálov, čo nám umožňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky v pevnosti a odolnosti voči opotrebovaniu.  Najnovšie technológie spracovania materiálov nám umožňujú dosiahnuť výraznú presnosť a kvalitu, ktorú požadujú naši zákazníci. Vďaka tomu sú sejacie stroje Pneusej navhnuté tak, aby spoľahlivo fungovali aj v najnáročnejších podmienkach.

Životné prostredie nám nie je ľahostajné a preto materiál povrchovo upravujeme v elektrostatickom poli práškovým lakovaním a vypaľovaním v peci, pri teplote od 180-200 °C. Montáž sejacích strojov prebieha pod dohľadom odborných pracovníkov v priestoroch našej spoločnosti.

Súbor všetkých vstupov do výroby vplýva na kvalitu finálnych produktov a preto kvalita výrobkov aj celého výrobného procesu hrá v našej spoločnosti mimoriadnu úlohu. Okrem kvalitných výrobných procesov dbáme aj na výber našich dodávateľov a pravidelne preverujeme kvalitu dodávaných materiálov.

Servis

Servisná činnosť predstavuje v procese predaja poľnohospodárskej techniky veľmi dôležitú úlohu. Aby sme poskytovali zákazníkom tie najlepšie servisné služby, naša spoločnosť ponúka okrem záručného aj pozáručný servis. Vysoký dôraz kladieme aj na technické a praktické vzdelávanie našich technických pracovníkov. Servisné vozidlá sú vybavené tak, aby servisní technici mohli vykonávať čo najviac úkonov priamo u zákazníka.

Úzko spolupracujeme so zákazníkom a zabezpečujeme jeho spokojnosť s prevádzkou stroja. Servis našej spoločnosti odborne a rýchlo reaguje na Vaše požiadavky. Pretože agrotechnický termín nepočká, je dôležité zasiahnuť vždy rýchlo, a to nielen počas sezóny, ale aj v priebehu celého roka.

Kdekoľvek nás budete potrebovať, sme priamo na mieste k dispozícii my alebo jeden z našich obchodných partnerov.

Technická podpora

Pre Pneusej je zákazník centrom pozornosti. Pretože sme v úzkom kontakte s našimi zákazníkmi, sme dobre informovaní o trendoch v poľnohospodárstve a podmienkach, v ktorých naši zákazníci pôsobia. V našej tradícii je aktívna spolupráca so zákazníkmi zameraná tak, aby sme lepšie pochopili a splnili ich potreby a požiadavky.

Originálne náhradné diely

Iba originálne náhradné diely zabezpečujú bezpečnosť, hospodárnosť a spoľahlivosť v prevádzke. Ponúkame široký sortiment náhradných dielov dostupných skladom, čo zabezpečuje rýchle dodanie náhradných dielov zákazníkovi. Pre zaistenie vysokej kvality a životnosti náhradných dielov dbáme na výber kvalitných materiálov s vysokým stupňom presnosti výroby.

Garantujeme dodanie náhradných dielov aj pre staršie typy sejacích strojov Pneusej.

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.