Vývesné pätky


Úlohou výsevnej pätky je zapraviť vysievané semená a hnojivá v požadovanej hĺbke a rozmiestnení, čo zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie porastu. Pri riadkovej sejbe má byť brázdička, vytvorená výsevnou pätkou, v spodnej časti spevnená (pod uložením osiva), preto má byť vytváraná skôr vytlačovaním pôdy pri jeho minimálnom prevrstvení. Brázdička sa má uzatvárať až po bezpečnom uložení semien v nastavenej hĺbke na jej dne. Jej tvorenie závisí jednak na vlastnostiach a príprave pôdy a taktiež na tvare a type výsevných pätiek. Podľa individuálnych požiadaviek a stavu pôdy môžu byť pneumatické sejacie stroje Pneusej  vybavené rôznymi typmi výsevných pätiek. V súčasnej dobe ponúkame dva typy výsevných pätiek :  DXD a diskové (DD) výsevné pätky.

Nožová pätka

Nožové výsevné pätky v ponuke už len ako náhradný diel.

Nožové pätky sú vhodné pre ľahké typy pôd s malým množstvom pozberových zvyškov, ľahko prekonávajú prekážky napr. kamene a hrudy. Uzatváracia klapka zabraňuje upchávaniu pri spätnom pohybe. Opotrebiteľný hrot výsevu je vyrobený zo špeciálnej liatiny a je jednoducho vymeniteľný.

 • prítlak 27 kg/výsevná pätka
 • klapka proti upchávaniu
 • zavlačovacia pružina
 • určené pre: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT, MV

DXD RCI

Sú určené na sejbu do mulču v ťažkých pôdach s veľkým množstvom pozberových rastlinných zvyškov. Predsadenie diskov zabraňuje upchávania pätiek, lepeniu pôdy na disky a ich následnému zastaveniu.

Priemer diskov je 300 mm.

 • prítlak 35 kg/výsevná pätka
 • utláčacie koliesko
 • centrálne a individuálne nastavenie prítlaku
 • určené pre: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT

DXD RCII

Sú určené na sejbu do mulču v najťažších pôdach s veľkým množstvom pozberových rastlinných zvyškov. Predsadenie diskov zabraňuje upchávania pätiek, lepeniu pôdy na disky a ich následnému zastaveniu. Priemer diskov je 325 mm.

 • prítlak 50 kg/výsevná pätka
 • možnosť oceľového alebo plastového stieracie disku
 • centrálne nastavenie prítlaku
 • určené pre: Venga, DC Compact

DXD HD

Od DXD RC I sa líšia konštrukciou , vedenie osiva je vzadu a majú štvorcový rez (joklový). Priemer diskov je 300 mm.

 • prítlak 35 kg/výsevná pätka
 • centrálne a individuálne nastavenie prítlaku
 • utláčacie koliesko
 • určené pre MV

DD

Uchytenie výsevov je cez gumové silentbloky. Rozmery výsevov sú po celom zábere sejacieho stroja rovnaké čo zabezpečuje rovnaký prítlak na každú pätku. Výsevy sú vybavené prítlačným kolieskom, ktoré pomáha k presnému vedeniu výsevu aj pri vysokých rýchlostiach čo má za následok presné dodržanie hĺbky.

 • prítlak 120 kg/výsevná pätka
 • prítlačné koliesko
 • stieracie škrabky výsevných diskov
 • určené pre: Fantom, Optimus

Aplikátor umelého hnojiva

Používa sa pre výsevné pätky DXD a DD. Aplikátor umelého hnojiva je súčasťou prítlačného kolieska a je umiestnený za výsevným diskom. Umelé hnojivo je uložené spolu s osivom do jedného riadku. Je určený pre sejacie stroje M 300-400, MKC 300-400, MKC Magna 300-400, Pluma 250-300, FT Fert 300-400.

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.