Optimus

 

Veľký farmár

Ťahaná verzia

Objem 4600 l

Od 5600 kg

Min. 140 HP

Výkonný, efektívny, flexibilný ťahaný sejací stroj vytvorený na základe požiadaviek farmárov na zvýšenie plošnej výkonnosti pri nízkej energetickej náročnosti. Štandardne je sejací stroj vybavený zásobníkom o objeme 4600 litrov a momentálne sa ponúka v dvoch pracovných šírkach 6 – 8 metrov. Sejací stroj ponúka taktiež viacero možností využitia.

Stroj je určený pre veľkých farmárov, ktorí ocenia hlavne jeho flexibilitu, nakoľko sejací stroj môže farmár využiť vo viacerých variantách a to :

  • zásobník o kapacite 4600 litrov na osivo spojený s hydraulicky sklopným nosníkom diskových DD výsevných pätiek so záberom 6 a 8 m
  • zásobník o kapacite 4600 l delený na dve časti (osivo 2400 l a hnojivo 2200 l) spojený s hydraulicky sklopným nosníkom diskových DD výsevných pätiek, ktoré sú vybavené aplikátorom na hnojivo so záberom 6 m
  • zásobník o kapacite 4600 l na prihnojovanie pre sejacie stroje na presný výsev v počte 6-8-12 riadkov

Hlavné
časti stroja

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/davkovaci-system.jpg

Dávkovací systém

Centrálne umiestnený ACCORD dávkovací system umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu od 1 – 380 kg na hektár. Dávkovacím zaraidením je možné siať hustosiate obilniny, strukoviny ako aj olejnini od 1 mm do 10 mm. Dobrý prístup k dávkovaciemu zariadeniu zaručuje jednoduché nastavenie a kalibráciu. Obsluha ocení aj jednoduché nastavenie makro a mikro výsevu. Sejací stroj OPTIMUS je vybavený 2 dávkovacími zariadeniami Accord.

Elektronické a kontrolné zariadenia

Drillmat III

V štandardnej výbave je riešený pohon dávkovacieho zariadenia mechanicky pomocou náhonu od ostrohového kolesa. V tomto prípade má zákazník možnosť využitia jednoduchého elektronického a kontrolného zariadenia Drillmat III, ktoré ponúka funkcie ako signalizácia minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrola otáčok ventilátora a kontrola dávkovača. V prípade záujmu je možnosť vybavenia tohto kontrolného zariadenia aj elekromagnetickými klapkami pre tvorbu koľajových riadkov.

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/drillmat-2.jpg
https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/rds-isocan-artemis.jpg
RDS iSOCAN Artemis

Sejací stroj OPTIMUS je možné vybaviť aj elektronickým pohonom dávkovacích zariadení a to elektronikou RDS ARTEMIS. Toto elektronické a kontrolné zariadenie ponúka pohon viacerých dávkovacích zariadení pomocou elektromotora. Jednoduchá a presná kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračného tlačidla, výhodu zariadenia je zvyšovanie alebo znižovanie výsevnej dávky počas jazdy, čo ocení hlavne obsluha. Veľkým fenoménom dnešnej doby sa stáva ISOBUS kompatibilita, toto zariadenie nezaostáva a je s ISOBUS kompatibilné. Okrem hore uvedených výhod ponúka RDS Artemis aj funkcie ako : kontrolu dávkovacieho zariadenia, signalizáciu minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, zobrazenie rýchlosti sejacieho stroja, tvorbu koľajových riadkov pomocou elektromagnetických klapiek, kontrolu otáčok ventilátora a odstavenie sejby polovice sejacieho stroja cez terminal. tvorbu koľajových riadkov.

Zásobník

Sejací stroj je určený pre stredné a veľké farmy, preto je aj objem zásobníka určený pre väčšie výmery a má objem 2000 litrov. V prípade záujmu je možné zásobník rozšíriť o 500 litrov pomocou nádstavby zásobníku. K zásobníku je jednoduchý prístup prostredníctvom schodíka, čo uľahčuje obsluhe plnenie a čistenie stroja. Plniaci otvor je vybavený sitom na zachytávanie nečistôt a jeho veľkosť umožňuje komfortné plnenie sejacieho stroja osivom.

Predná časť sejacieho stroja

Zákazník ma možnosť zakúpenia si len prednej časti sejacieho stroja Optimus, ktorú môže využiť na agregáciou so sejacím strojom na presný výsev. Predná časť obsahuje zásobník, pneumatiky, dvojokruhové pneumatické brzdy, 2x dávkovač v nerezovej úprave, mechanický pohon dávkovača, hydraulický pohon ventilátora, sadu osvetlenia na prepravu po cestách a prednú obslužnú plošinu.


1. Pohon ventilátora

Sejací stroj je štandardne vybavený hydaulickým pohonom ventilátora od hydrauliky traktora za príplatok je však možné vybaviť sejací stroj hydraulickým pohonom ventilátora poháňaným čerpadlom montovaným na vývodovom hraiadeli traktora 540 ot/min.

Hydaulickým pohonom ventilátora od hydrauliky traktora

 

2. Pohon dávkovacieho zariadenia

Štandardne je sejací stroj vybavený mechanickým pohonom dávkovacieho zariadenia od oporného kolesa. Sejací stroj je však možné vybaviť aj elektropohonom.

Preemergentné značkovače

Vyznačujú stopy koľajových riadkov pred vyklíčením osiva pre účely preemergentného postreku alebo hnojiva. Ovládané sú cez elektroniku.

Redukčný kryt rozdeľovača

Slúži na zdvojnásobenie alebo strojnásobenie šírky riadkov. Výhodou je jednoduchá montáž.

Techncké údajeOptimus 600Optimus 800Optimus 600 Fert
Pracovný záber (m)686
Prepravná šírka (m)333
Počet riadkov (ks)40/4854/6440/48
Šírka riadkov (cm)15/12,515/12,515/12,5
Kapacita zásobníka (l)46002400 osivo/2200 hnojivo
Výsevné jednotkyDDDD fert
Prítlak výsevných jednotiek na jednu pätku (kg)120
Nastavenie prítlakucentrálne hydraulicky
Pohon ventilátora hydraulicky
Hmotnosť bez osiva od (kg)560169385721
Potrebná ťažná sila (HP)140180140
Potrebná ťažná sila (kW)104134104
Pracovná rýchlosť (km/h)5-12
Výkonnosť (ha/h)3-7,24-9,53-7,2
Pripojenie zadné ramená traktora kat.III
Rozmer plniaceho otovoru (m)1,4x2,3
Výška plnenia (m)2.4
Kypriče stôp kolies sejačky (ks)2x3
Pneumatiky 700/50-22,5

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.