MV

 

Veľký farmár

Nesená verzia

Objem 2000 l

Od 2020 kg

Min. 160 HP

Pneumaticky sejací stroj MV je ideálny pre stredné až veľké farmy ktoré hľadajú nákladovo efektívny spôsob používania vysoko presnej pneumatickej sejby pre konvenčné obrábanie pôdy. Tento stroj je vybavený dvoma dávkovacími systémami Accord s centrálnym nastavením výsevu, čo zabezpečuje presnú sejbu aj pri vyšších rýchlostiach.

Sejací stroj Pneusej MV je vyrábaný v pracovných záberoch 5, 6 a 8 metrov sklopný na prepravnú šírku 3 m a môže byť agregovaný samostatne do trojbodového závesu alebo so strojmi na prípravu pôdy. Výhodou sú veľké pneumatiky 31 x 15,5 – 15” rýchozávesu.

Hlavné
časti stroja

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/davkovaci-system.jpg

Dávkovací systém

Centrálne umiestnený ACCORD dávkovací system umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu od 1 – 380 kg na hektár. Dávkovacím zaraidením je možné siať hustosiate obilniny, strukoviny ako aj olejnini od 1 mm do 10 mm. Dobrý prístup k dávkovaciemu zariadeniu zaručuje jednoduché nastavenie a kalibráciu. Obsluha ocení aj jednoduché nastavenie makro a mikro výsevu. Sejací stroj MV je vybavený 2 dávkovacími zariadeniami Accord.

Elektronické a kontrolné zariadenia

Drillmat III

V štandardnej výbave je riešený pohon dávkovacieho zariadenia mechanicky pomocou náhonu od ostrohového kolesa. V tomto prípade má zákazník možnosť využitia jednoduchého elektronického a kontrolného zariadenia Drillmat III, ktoré ponúka funkcie ako signalizácia minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrola otáčok ventilátora a kontrola dávkovača. V prípade záujmu je možnosť vybavenia tohto kontrolného zariadenia aj elekromagnetickými klapkami pre tvorbu koľajových riadkov.

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/drillmat-2.jpg
https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/rds-isocan-artemis.jpg
RDS iSOCAN Artemis

Sejací stroj MV je možné vybaviť aj elektronickým pohonom dávkovacích zariadení a to elektronikou RDS ARTEMIS. Toto elektronické a kontrolné zariadenie ponúka pohon viacerých dávkovacích zariadení pomocou elektromotora. Jednoduchá a presná kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračného tlačidla, výhodu zariadenia je zvyšovanie alebo znižovanie výsevnej dávky počas jazdy, čo ocení hlavne obsluha. Veľkým fenoménom dnešnej doby sa stáva ISOBUS kompatibilita, toto zariadenie nezaostáva a je s ISOBUS kompatibilné. Okrem hore uvedených výhod ponúka RDS Artemis aj funkcie ako : kontrolu dávkovacieho zariadenia, signalizáciu minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, zobrazenie rýchlosti sejacieho stroja, tvorbu koľajových riadkov pomocou elektromagnetických klapiek, kontrolu otáčok ventilátora a odstavenie sejby polovice sejacieho stroja cez terminal.

Zásobník

Sejací stroj je určený pre stredné a veľké farmy, preto je aj objem zásobníka určený pre väčšie výmery a má objem 2000 litrov. V prípade záujmu je možné zásobník rozšíriť o 500 litrov pomocou nádstavby zásobníku. K zásobníku je jednoduchý prístup prostredníctvom schodíka, čo uľahčuje obsluhe plnenie a čistenie stroja. Plniaci otvor je vybavený sitom na zachytávanie nečistôt a jeho veľkosť umožňuje komfortné plnenie sejacieho stroja osivom.
1. Pohon ventilátora

Sejací stroj je štandarne vybavený mechanickým pohonom ventilátora, ktorý je špecifický nízkou nákladovou údržbou za príplatok je však možné sejací stroj vybaviť aj hydraulickým pohonom ventilátora, ktorý zlepšuje užívateľský komfort a životnosť ventilátora.

Mechanický pohon ventilátora

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

 

2. Výsevné pätky

Na tento typ stroja je možné použiť výsevné pätky DXD RCII.

3. Zásobník

Sejací stroj je určený pre stredné a veľké farmy, preto je aj objem zásobníka určený pre väčšie výmery a má objem 2000 litrov. V prípade záujmu je možné zásobník rozšíriť o 500 litrov pomocou nádstavby zásobníku. K zásobníku je jednoduchý prístup prostredníctvom schodíka, čo uľahčuje obsluhe plnenie a čistenie stroja. Plniaci otvor je vybavený sitom na zachytávanie nečistôt a jeho veľkosť umožňuje komfortné plnenie sejacieho stroja osivom.

4. Zavlačovací rám

Zavlačovací rám sa stará o optimálne prikrytie osiva pri sejbe. Veľkou výhodou je ľubovolné nastavenie sklonu a výšky zavlačovania.

3 - stupňový schod

Zabezpečuje pohodlnú a bezpečnú dostupnosť k zásobníku osiva. Vďaka schodu nie je ani plnenie vrecami žiadny problém.

Brzda náhonového kolesa

Slúži na prerušenie dávkovania osiva pri zodvihnutí sejacieho stroja (na úvrati), aby nedochádzalo k presievaniu osiva vysievanej plochy.

Dvojitý prítlak výsevných pätiek

Dvojitý prítlak výsevných pätiek DXD RC I zvyšuje prítlačnú silu výsevnej pätky až na hodnotu 37 kg.

Hydraulická rýchlospojka

PPV3.2019.112 BSP 3/4“ (DN20) odporúča sa objednať spolu s hydraulickým pohonom ventilátora ak traktor nie je vybavený takouto koncovkou na voľnom prepade.

Hydraulický pohon ventilátora

Zlepšuje užívateľský komfort, ovládateľnosť a životnosť ventilátora. Nedochádza ku kolísaniu otáčok ventilátora a následnému upchávaniu výsevných pätiek – možnosť nastavenia otáčok. Výhodou je možnosť agregácie sejacích strojov s rôznymi strojmi na prípravu pôdy. Max. dovolený tlak v spätnom toku je 5 barov, min. potrebný prietok oleja 43 l/min, prevádzkový tlak 150 barov.

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

Používa sa u traktorov, kde je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“ (DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

Používa sa u traktorov, kde nie je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora, v tom prípade sa reguluje priamo na sejacom stroji prostredníctvom regulačného ventilu. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“(DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Kryt rozdeľovača na odstavenie polovice sejby stroja

Pri zakladaní porastu s ohľadom na koľajové riadky je občas potrebné vypnutie polovice šírky stroja pri prvom prejazde.

Mechanický hektáromer

Slúži na zaznamenanie zasiatej plochy v ha. Výhodou je jednoduchosť ovládania a životnosť.

Preemergentné značkovače

Vyznačujú stopy koľajových riadkov pred vyklíčením osiva pre účely preemergentného postreku alebo hnojiva. Ovládané sú cez elektroniku.

Redukčný kryt rozdeľovača

Slúži na zdvojnásobenie alebo strojnásobenie šírky riadkov. Výhodou je jednoduchá montáž.

Utláčacie koliesko

Hlavnou výhodou utláčacieho kolieska je držanie hĺbky sejby,, ktorá zabezpečuje rovnomerné ukladanie osiva po celom zábere sejacieho stroja aj pri nerovnom povrchu. Okrem toho utláčacie kolieska plnia funkciu valca, čím pritlačia pôdu k osivu. Vďaka týmto faktorom je osivo dokonalé uložené do osivového lôžka.

Závesná váha na kontrolu výsevnej dávky

Používa sa na kontrolu výsevnej dávky. Ľahkú čitateľnosť zaručuje 11 mm veľký LCD displej. Do vybavenia patrí klávesa tárovania a funkcia Data – Hold. Funkcia Auto – Off vypne váhu po 3 min. Váhový rozsah do 15 kg, rozlíšenie hmotnosti 20g.

Zavlačovací rám

Zavlačovací rám sa stará o optimálne prikrytie osiva pri sejbe. Veľkou výhodou je ľubovoľné nastavenie sklonu a výšky zavlačovania.

Techncké údajeMV 500MV 600MV 800
Pracovný záber (m)568
Prepravná šírka (m)333
Počet riadkov (ks)4040/4864
Šírka riadkov (cm)12,515/12,512,5
Kapacita zásobníka (l)2000
Výsevné jednotkyDXD RCII
Prítlak výsevných jednotiek na jednu pätku (kg)50
Nastavenie prítlakucentrálne
Pohon ventilátora mechanicky 1000 ot./ min alebo hydraulicky
Hmotnosť bez osiva od (kg)207021102615
Potrebná ťažná sila (HP)160160180
Potrebná ťažná sila (kW)119119134
Pracovná rýchlosť (km/h)5-12
Výkonnosť (ha/h)2,5- 63,6-7,14,1-8,5
Pripojenie 3- bodový záves kat.II3- bodový záves kat.II3- bodový záves kat.II/III
Rozmer plniaceho otovoru (m)1,34x1,16
Výška plnenia (m)2.05
Kypriče stôp kolies sejačky (ks)2x22x22x2 + 2x1
Kypriče stôp kolies traktora (ks)2x2
Pneumatiky 31x15,5-1531x15,5-1531x15,5-15
23x8,5-12

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.