M / MSH

 

Malý farmár

Nesená verzia

 

Objem 1150 l

Od 880 kg

Min. 60 HP

Konštrukciou je tento stroj určený pre malé a stredné výmery. Umiestnenie ťažiska blízko traktora znižuje požiadavky na výkon ťažného prostriedku. Stroj sa pripája trojbodovým závesom priamo na traktor alebo na pôdospracujúci stroj, pričom v pracovnej polohe je polonesený na vlastných kolesách. Štandardne je stroj vybavený mechanickým pohonom ventilátora ( 540 ot/min alebo 1000 ot/min ). Objem zásobníka osiva 1150 l.

Sejací stroj PNEUSEJ M je vyhotovený s pevným nosníkom výsevných jednotiek v pracovných záberoch 3m – 4m – 4,5m. Okrem toho je v ponuke aj sejací stroj MSH, ktorého hlavnou prednosťou je hydraulicky sklopný nosník výsevných jednotiek na prepravnú šírku 3 m. Tento stroj je v pracovných záberoch 4m – 4,5 m.
V ponuke má sejací stroj možnosť väčších pneumatík o rozmere 26×12- 12“.

Hlavné
časti stroja

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/davkovaci-system.jpg

Dávkovací systém

Centrálne umiestnený ACCORD dávkovací system umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu od 1 – 380 kg na hektár. Dávkovacím zaraidením je možné siať hustosiate obilniny, strukoviny ako aj olejnini od 1 mm do 10 mm. Dobrý prístup k dávkovaciemu zariadeniu zaručuje jednoduché nastavenie a kalibráciu. Obsluha ocení aj jednoduché nastavenie makro a mikro výsevu.

Elektronické a kontrolné zariadenia

Drillmat III

V štandardnej výbave je riešený pohon dávkovacieho zariadenia mechanicky pomocou náhonu od ostrohového kolesa. V tomto prípade má zákazník možnosť využitia jednoduchého elektronického a kontrolného zariadenia Drillmat III, ktoré ponúka funkcie ako signalizácia minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrola otáčok ventilátora a kontrola dávkovača. V prípade záujmu je možnosť vybavenia tohto kontrolného zariadenia aj elekromagnetickými klapkami pre tvorbu koľajových riadkov.

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/drillmat-2.jpg
RDS ARTEMIS LITE

ejací stroj je možné vybaviť aj elektronickým pohonom dávkovacieho zariadenia ARTEMIS LITE. Toto elektronické a kontrolné zariadenie ponúka pohon jedného dávkovacieho zariadenia pomocou elektromotora. Jednoduchá a presná kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračného tlačidla, ďalšou veľkou výhodu je zvyšovanie alebo znižovanie výsevnej dávky počas jazdy. Okrem týchto výhod ponúka elektronické zariadenie signalizíciu minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrolu otáčok ventilátora, kontrolu dávkovača, GPS pre snímanie rýchlosti a elektromagenitické klapky pre tvorbu koľajových riadkov.

Zásobník

Štandardne je sejací stroj vybavený zásobníkom s kapacitou 1150 litrov. K zásobníku je jednoduchý prístup prostredníctvom schodíka, čo uľahčuje obsluhe plnenie a čistenie stroja. Plniaci otvor vybavený sitom na zachytenie nečistôt a jeho veľkosť umožňuje komfortné plnenie sejacieho stroja osivom.
1. Pohon ventilátora

Sejací stroj je štandarne vybavený mechanickým pohonom ventilátora, ktorý je špecifický nízkou nákladovou údržbou za príplatok je však možné sejací stroj vybaviť aj hydraulickým pohonom ventilátora, ktorý zlepšuje užívateľský komfort a životnosť ventilátora.

Mechanický pohon ventilátora

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

 

2. Výsevné pätky

Na tento typ stroja je možné použiť výsevné pätky nožové, DXD RC I a DXD RC I s aplikátorom hnojiva.

Výsevné pätky DXD RC I

 

 

DXD RC I s aplikátorom na hnojivo

 

3. Utláčacie kolieska

Každá výsevná pätka môže byť vybavená utláčacím koliesom, ktoré je umiesnené za výsevnou pätkou. Hlavnou výhodou utláčacieho kolieska je držanie hĺbky sejby,, ktorá zabezpečuje rovnomerné ukladanie osiva po celom zábere sejacieho stroja aj pri nerovnom povrchu. Okrem toho utlačacie kolieska plnia funkciu valca, čím pritlačia pôdu k osivu. Vďaka týmto faktorom je osivo dokonalé uložené do osivového lôžka.

4. Zavlačovací rám

Zavlačovací rám sa stará o optimálne prikrytie osiva pri sejbe. Veľkou výhodou je ľubovolné nastavenie sklonu a výšky zavlačovania.

3 - stupňový schod

Zabezpečuje pohodlnú a bezpečnú dostupnosť k zásobníku osiva. Vďaka schodu nie je ani plnenie vrecami žiadny problém.

Brzda náhonového kolesa

Slúži na prerušenie dávkovania osiva pri zodvihnutí sejacieho stroja (na úvrati), aby nedochádzalo k presievaniu osiva vysievanej plochy.

Dvojitý prítlak výsevných pätiek

Dvojitý prítlak výsevných pätiek DXD RC I zvyšuje prítlačnú silu výsevnej pätky až na hodnotu 37 kg.

Hydraulická rýchlospojka

PPV3.2019.112 BSP 3/4“ (DN20) odporúča sa objednať spolu s hydraulickým pohonom ventilátora ak traktor nie je vybavený takouto koncovkou na voľnom prepade.

Hydraulický pohon ventilátora

Zlepšuje užívateľský komfort, ovládateľnosť a životnosť ventilátora. Nedochádza ku kolísaniu otáčok ventilátora a následnému upchávaniu výsevných pätiek – možnosť nastavenia otáčok. Výhodou je možnosť agregácie sejacích strojov s rôznymi strojmi na prípravu pôdy. Max. dovolený tlak v spätnom toku je 5 barov, min. potrebný prietok oleja 43 l/min, prevádzkový tlak 150 barov.

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

Používa sa u traktorov, kde je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“ (DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

Používa sa u traktorov, kde nie je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora, v tom prípade sa reguluje priamo na sejacom stroji prostredníctvom regulačného ventilu. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“(DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Kryt rozdeľovača na odstavenie polovice sejby stroja

Pri zakladaní porastu s ohľadom na koľajové riadky je občas potrebné vypnutie polovice šírky stroja pri prvom prejazde.

Mechanický hektáromer

Slúži na zaznamenanie zasiatej plochy v ha. Výhodou je jednoduchosť ovládania a životnosť.

Nosník so zavlačovacími pružinami

Zavlačovací rám sa stará o optimálne prikrytie osiva pri sejbe. Veľkou výhodou je ľubovoľné nastavenie sklonu a výšky zavlačovania.

Preemergentné značkovače

Vyznačujú stopy koľajových riadkov pred vyklíčením osiva pre účely preemergentného postreku alebo hnojiva. Ovládané sú cez elektroniku.

Redukčný kryt rozdeľovača

Slúži na zdvojnásobenie alebo strojnásobenie šírky riadkov. Výhodou je jednoduchá montáž.

Utláčacie koliesko

Hlavnou výhodou utláčacieho kolieska je držanie hĺbky sejby,, ktorá zabezpečuje rovnomerné ukladanie osiva po celom zábere sejacieho stroja aj pri nerovnom povrchu. Okrem toho utláčacie kolieska plnia funkciu valca, čím pritlačia pôdu k osivu. Vďaka týmto faktorom je osivo dokonalé uložené do osivového lôžka.

Závesná váha na kontrolu výsevnej dávky

Používa sa na kontrolu výsevnej dávky. Ľahkú čitateľnosť zaručuje 11 mm veľký LCD displej. Do vybavenia patrí klávesa tárovania a funkcia Data – Hold. Funkcia Auto – Off vypne váhu po 3 min. Váhový rozsah do 15 kg, rozlíšenie hmotnosti 20g.

Techncké údajeM 300M400 / MSh400M450/ MSh450
Pracovný záber (m)344.5
Prepravná šírka (m)34/34,5/3
Počet riadkov (ks)20/2424/28/3228/32/36
Šírka riadkov (cm)15/12,516,7/14,3/12,516/14/12,5
Kapacita zásobníka (l)1150
Výsevné jednotkyDXD RCI
Prítlak výsevných jednotiek na jednu pätku (kg)35
Nastavenie prítlakucentrálne alebo individuálne
Pohon ventilátora mechanicky 540 alebo 1000 ot./ min alebo hydraulicky
Hmotnosť bez osiva od (kg)88010001060
Potrebná ťažná sila (HP)6080100
Potrebná ťažná sila (kW)456074
Pracovná rýchlosť (km/h)5-12
Výkonnosť (ha/h)1,5-3,82,2-4,53-5,8
Pripojenie 3- bodový záves kat.II
Rozmer plniaceho otovoru (m)1,34x1,16
Výška plnenia (m)2.02
Kypriče stôp kolies sejačky (ks)2x2
Pneumatiky 23x85-12 alebo 26x12-12

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.