FT1

 

Malý a stredný farmár

Nesená verzia

Objem 1100 l

Od 480 kg

Min. 110 HP

Sejacie stroje sú určené pre malých a stredných farmárov. Podstatnou prednosťou stroja je rovnomerné rozloženie hmotnosti na traktore, čím sa znižuje potreba výkonu o 20 percent. Sejací stroj FT1 ponúka viacero variant, ktoré je možné využiť pri sejbe alebo prihnojovaní.

Sejací stroj FT1 ponúka dve možnosti využitia stroja a to :

Zásobník FT1 – na sejbu je vpredu nesený zásobník na osivo o objeme 1100 l a vzadu nesených výsevných pätiek. Objem zásobníka je možné navýšiť o ďalších 600 l. Vyrába sa v záberoch od 3 do 4 metrov.

Zásobník FT1 – na prihnojovanie je tiež vpredu nesený zásobník určený na aplikáciu hnojiva do kombinácii so sejačkami na presný výsev (max. 8 výsevných vozíkov) ako aj k strojom na prípravu pôdy do záberu 6 metrov. Povrch zásobníka a časti dávkovača sú upravené aby odolávali rôznym hnojivám.

Hlavné
časti stroja

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/davkovaci-system.jpg

Dávkovací systém

Centrálne umiestnený ACCORD dávkovací system umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu od 1 – 380 kg na hektár. Dávkovacím zaraidením je možné siať hustosiate obilniny, strukoviny ako aj olejnini od 1 mm do 10 mm. Dobrý prístup k dávkovaciemu zariadeniu zaručuje jednoduché nastavenie a kalibráciu. Obsluha ocení aj jednoduché nastavenie makro a mikro výsevu.

Elektronické a kontrolné zariadenia

Drillmat III

V štandardnej výbave je riešený pohon dávkovacieho zariadenia mechanicky pomocou náhonu od ostrohového kolesa. V tomto prípade má zákazník možnosť využitia jednoduchého elektronického a kontrolného zariadenia Drillmat III, ktoré ponúka funkcie ako signalizácia minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrola otáčok ventilátora a kontrola dávkovača. V prípade záujmu je možnosť vybavenia tohto kontrolného zariadenia aj elekromagnetickými klapkami pre tvorbu koľajových riadkov.

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/drillmat-2.jpg
RDS ARTEMIS LITE

Sejací stroj je možné vybaviť aj elektronickým pohonom dávkovacieho zariadenia ARTEMIS LITE.  Toto elektronické a kontrolné zariadenie ponúka pohon jedného dávkovacieho zariadenia pomocou elektromotora. Jednoduchá a presná kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračného tlačidla, ďalšou veľkou výhodu je zvyšovanie alebo znižovanie výsevnej dávky počas jazdy. Okrem týchto výhod ponúka elektronické zariadenie signalizíciu minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrolu otáčok ventilátora, kontrolu dávkovača, GPS pre snímanie rýchlosti a elektromagenitické klapky pre tvorbu koľajových riadkov.


1. Pohon ventilátora

Sejací stroj je štandarne vybavený mechanickým pohonom ventilátora, ktorý je špecifický nízkou nákladovou údržbou za príplatok je však možné sejací stroj vybaviť aj hydraulickým pohonom ventilátora, ktorý zlepšuje užívateľský komfort a životnosť ventilátora.

Mechanický pohon ventilátora

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

 

 

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

 

2. Zásobník

Sejací stroj je štandardné vybavený zásobníkom o kapacite 1100 l, ktorý minimalizuje prestoje, v prípade záujmu ma zákazník možnosť rozšírenia zásobníka o 600 litrov.

Hydraulická rýchlospojka

PPV3.2019.112 BSP 3/4“ (DN20) odporúča sa objednať spolu s hydraulickým pohonom ventilátora ak traktor nie je vybavený takouto koncovkou na voľnom prepade.

Hydraulické zdvíhanie krokovacieho kolesa

Pri čelne nesenom zásobníku ponúka možnosť spustiť alebo prerušiť náhon dávkovača bez potreby zdvihu predného trojbodového závesu.

Hydraulický pohon ventilátora

Zlepšuje užívateľský komfort, ovládateľnosť a životnosť ventilátora. Nedochádza ku kolísaniu otáčok ventilátora a následnému upchávaniu výsevných pätiek – možnosť nastavenia otáčok. Výhodou je možnosť agregácie sejacích strojov s rôznymi strojmi na prípravu pôdy. Max. dovolený tlak v spätnom toku je 5 barov, min. potrebný prietok oleja 43 l/min, prevádzkový tlak 150 barov.

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

Používa sa u traktorov, kde je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“ (DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

Používa sa u traktorov, kde nie je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora, v tom prípade sa reguluje priamo na sejacom stroji prostredníctvom regulačného ventilu. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“(DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Mechanický hektáromer

Slúži na zaznamenanie zasiatej plochy v ha. Výhodou je jednoduchosť ovládania a životnosť.

Nadstavba zásobníka

Nadstavba zásobníka 600 l pri FT slúži na zväčšenie objemu zásobníka pri sejacom stroji FT.

Predné utláčacie kolesá (4 ks) s plošinou

Okrem významu pechovacieho valca zabezpečujú aj rozloženie hmotnosti zásobníka na celú šírku ťažného prostriedku (traktora). Určené pre sejací stroj FT.

Závesná váha na kontrolu výsevnej dávky

Používa sa na kontrolu výsevnej dávky. Ľahkú čitateľnosť zaručuje 11 mm veľký LCD displej. Do vybavenia patrí klávesa tárovania a funkcia Data – Hold. Funkcia Auto – Off vypne váhu po 3 min. Váhový rozsah do 15 kg, rozlíšenie hmotnosti 20g.

Techncké údajeFT1 300 -na sejbuFT1 400 -na sejbu
Pracovný záber (m)34
Prepravná šírka (m)33
Počet riadkov (ks)20/2424/28/32
Šírka riadkov (cm)15/12,516,7/14,3/12,5
Kapacita zásobníka (l)1100 + 600
Výsevné jednotkyDXD RCI
Prítlak výsevných jednotiek na jednu pätku (kg)35
Nastavenie prítlakucentrálne alebo individuálne
Pohon ventilátora mechanicky 1000 ot./ min alebo hydraulicky
Hmotnosť zásobníka bez osiva od (kg)480
Hmotnosť výsevných pätiek bez osiva od (kg)580640
Potrebná ťažná sila (HP)110150
Potrebná ťažná sila (kW)82111
Pracovná rýchlosť (km/h)5-12
Výkonnosť (ha/h)1,5-3,82,2-4,5
Pripojenie 3- bodový záves kat.II
Rozmer plniaceho otovoru (m)2,17x1,11
Výška plnenia (m)1.6
Kypriče stôp kolies sejačky (ks)2x2
Pneumatiky 23x85-12Techncké údajeFT1 300 na prihnojovanieFT1 400 na prihnojovanieFT1 450 na prihnojovanie
Pracovný záber (m)344.5
Prepravná šírka (m)3
Kapacita zásobníka (l)1100 + 600
Pohon ventilátora mechanicky 1000 ot./ min alebo hydraulicky
Hmotnosť zásobníka bez osiva od (kg)480
Potrebná ťažná sila (HP)130
Potrebná ťažná sila (kW)97
Pracovná rýchlosť (km/h)5-12
Výkonnosť (ha/h)1,5-3,82,2-4,53-5,8
Pripojenie 3- bodový záves kat.II
Rozmer plniaceho otovoru (m)2,17x1,11
Výška plnenia (m)1.6

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.