DC Compact

 

Stredný farmár

Nesená verzia

Objem 1150 l

Od 2940 kg

Min. 180 HP

Modifikovaný koncept sejacieho stroja bol navrhnutý na podnet zákazníkov, ktorí požadovali kompaktný nesený sejací stroj s predprípravou pôdy. Ako základ tejto kombinácie bol použitý model MKC 300, ktorý má svoje silné miesto v portfóliu ponúkaných produktov firmy Pneusej a jeho funkčnosť je overená rokmi používania mnohými zákazníkmi. Medzi hlavné konštrukčné zmeny patrí úprava nosníka s DXD RC II výsevmi a prítlačnými kolieskami, inovovaný zavlačovací rám a predĺžené ramená paralelogramu.

Sejacia kombinácia sa vyznačuje vysokou pracovnou rýchlosťou, ktorá môže dosiahnuť až 20 km/h, čo ocení hlavne obsluha. Veľkou výhodou je využiteľnosť kombinácie 3 v 1:

  • kombinácia sejacieho stroja s diskovými bránami
  • kombinácia sejacieho stroja s univerzálnym podvozkom využívaným na solo sejbu
  • kombinácia sejacieho stroja s rotačnými bránami PSK 300

Hlavné
časti stroja

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/davkovaci-system.jpg

Dávkovací systém

Centrálne umiestnený ACCORD dávkovací systém umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu od 1 – 380 kg na hektár. Dávkovacím zariadením je možné siať hustosiate obilniny, strukoviny ako aj olejniny od 1 mm do 10 mm. Dobrý prístup k dávkovaciemu zariadeniu zaručuje jednoduché nastavenie a kalibráciu. Obsluha ocení aj jednoduché nastavenie makro a mikro výsevu. Sejací stroj DC Compact je vybavený jedným dávkovacím zariadením Accord.

Elektronické a kontrolné zariadenia

Drillmat III

V štandardnej výbave je riešený pohon dávkovacieho zariadenia mechanicky pomocou náhonu od ostrohového kolesa. V tomto prípade má zákazník možnosť využitia jednoduchého elektronického a kontrolného zariadenia Drillmat III, ktoré ponúka funkcie ako signalizácia minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrola otáčok ventilátora a kontrola dávkovača. V prípade záujmu je možnosť vybavenia tohto kontrolného zariadenia aj elektromagnetickými klapkami pre tvorbu koľajových riadkov.

https://pneusej.sk/wp-content/uploads/2018/12/drillmat-2.jpg
RDS ARTEMIS LITE

Sejací stroj je možné vybaviť aj elektronickým pohonom dávkovacieho zariadenia ARTEMIS LITE. Toto elektronické a kontrolné zariadenie ponúka pohon jedného dávkovacieho zariadenia pomocou elektromotora. Jednoduchá a presná kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračného tlačidla, ďalšou veľkou výhodu je zvyšovanie alebo znižovanie výsevnej dávky počas jazdy. Okrem týchto výhod ponúka elektronické zariadenie signalizáciu minimálneho stavu osiva, elektronický hektáromer, kontrolu otáčok ventilátora, kontrolu dávkovača, GPS pre snímanie rýchlosti a elektromagenitické klapky pre tvorbu koľajových riadkov

Zásobník a plošina

Sejací stroj je štandardne vybavený zásobníkom s kapacitou 1150 litrov, v prípade záujmu je možnosť rozšírenia zásobníka až na 1300 litrov. K zásobníku je jednoduchý prístup prostredníctvom bezpečnostnej plošiny, čo uľahčuje obsluhe plnenie a čistenie stroja. Plniaci otvor je vybavený sitom na zachytenie nečistôt a jeho veľkosť umožňuje komfortné plnenie osivom.

1. Tanierová príprava pôdy

Pasívna príprava pôdy tanierovým kypričom umožňuje využitie stroja pri vyššej pracovnej rýchlosti a vysokom množstve rastlinných zvyškov. Špeciálny tvar tanierov o priemere ø 460 alebo ø 510 mm, spolu so samostatne odpruženými stĺpcami umožňujú maximálnu priechodnosť.

2. Nastavenie hĺbky spracovania pôdy

Na optimálne vytvorenie osivového lôžka je veľmi dôležité nastavenie pracovnej hĺbky, ktorú je možné nastaviť až do 15 cm. Nastavenie hĺbky je možne meniť pomocou hákov na vodiacich ramenách, ktoré sú umiestnené na bočných stranách sejacieho stroja. Systém nastavenia hĺbky spracovania pôdy je veľmi jednoduchý a prístupný pre obsluhu.

3. Pracovný valec

Na udržanie hĺbky slúži pracovný valec. V štandarde je stroj vybavený rúrovým valcom o priemere ø 550 mm, alebo gumovým valcom o priemere ø 500 mm.

Gumový valec je určený pre ľahšie typy pôd. Rozloženie prstencov je rovnaké ako medziriadková vzdialenosť výsevov, čo vytvára rovnomerné podmienky pre každú výsevnú pätku
Rúrový valec je určený pre ťažšie typy pôd. Vďaka veľkému priemeru sa znižuje valivý odpor valca. Je zložený zo 16tich rúr o priemere ø 38 mm

Gumový válec

 

 

Rúrový valec

 

4. Výsevné pätky RC II

Novo navrhnuté výsevné pätky sú určené na sejbu do mulču v najťažších pôdach s veľkým množstvom pozberových rastlinných zvyškov. Predsadenie diskov o priemere ø 325 mm podporuje samočistiaci efekt, čím zabraňuje lepeniu pôdy na disky a upchávaniu pätiek. Prítlak výsevnej pätky je 50 kg. Zákazníci majú možnosť výberu medzi oceľovým alebo plastovým stieracím diskom. Nastavenie prítlaku je centrálne, pomocou trapézovej skrutky.

5. Utláčacie kolieska

Každá výsevná pätka môže byť vybavená utláčacím kolieskom, ktoré je umiestnené za výsevnou pätkou. Hlavnou výhodou utláčacieho kolieska je držanie hĺbky sejby,, ktorá zabezpečuje rovnomerné ukladanie osiva po celom zábere sejacieho stroja aj pri nerovnom povrchu. Okrem toho utláčacie kolieska plnia funkciu valca, čím pritlačia pôdu k osivu. Vďaka týmto faktorom je osivo dokonalo uložené do osivového lôžka.

Hydraulická rýchlospojka

PPV3.2019.112 BSP 3/4“ (DN20) odporúča sa objednať spolu s hydraulickým pohonom ventilátora ak traktor nie je vybavený takouto koncovkou na voľnom prepade.

Hydraulický pohon ventilátora

Zlepšuje užívateľský komfort, ovládateľnosť a životnosť ventilátora. Nedochádza ku kolísaniu otáčok ventilátora a následnému upchávaniu výsevných pätiek – možnosť nastavenia otáčok. Výhodou je možnosť agregácie sejacích strojov s rôznymi strojmi na prípravu pôdy. Max. dovolený tlak v spätnom toku je 5 barov, min. potrebný prietok oleja 43 l/min, prevádzkový tlak 150 barov.

Hydraulický pohon ventilátora pre traktory s ventilom na reguláciu prietoku

Používa sa u traktorov, kde je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“ (DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Hydraulický pohon ventilátora pre všetky traktory

Používa sa u traktorov, kde nie je možné regulovať prietok oleja priamo z kabíny traktora, v tom prípade sa reguluje priamo na sejacom stroji prostredníctvom regulačného ventilu. Prepad hydraulického okruhu je vybavený koncovkou (rýchlospojkou) PPV3.2019.113 BSP 3/4“(DN20), ktorá musí byť pripojená do voľného prepadu traktora.

Kryt rozdeľovača na odstavenie polovice sejby stroja

Pri zakladaní porastu s ohľadom na koľajové riadky je občas potrebné vypnutie polovice šírky stroja pri prvom prejazde.

Mechanický hektáromer

Slúži na zaznamenanie zasiatej plochy v ha. Výhodou je jednoduchosť ovládania a životnosť.

Nosník so zavlačovacími pružinami

Zavlačovací rám sa stará o optimálne prikrytie osiva pri sejbe. Veľkou výhodou je ľubovoľné nastavenie sklonu a výšky zavlačovania.

Preemergentné značkovače

Vyznačujú stopy koľajových riadkov pred vyklíčením osiva pre účely preemergentného postreku alebo hnojiva. Ovládané sú cez elektroniku.

Utláčacie koliesko

Hlavnou výhodou utláčacieho kolieska je držanie hĺbky sejby,, ktorá zabezpečuje rovnomerné ukladanie osiva po celom zábere sejacieho stroja aj pri nerovnom povrchu. Okrem toho utláčacie kolieska plnia funkciu valca, čím pritlačia pôdu k osivu. Vďaka týmto faktorom je osivo dokonalé uložené do osivového lôžka.

Závesná váha na kontrolu výsevnej dávky

Používa sa na kontrolu výsevnej dávky. Ľahkú čitateľnosť zaručuje 11 mm veľký LCD displej. Do vybavenia patrí klávesa tárovania a funkcia Data – Hold. Funkcia Auto – Off vypne váhu po 3 min. Váhový rozsah do 15 kg, rozlíšenie hmotnosti 20g.

Sejací stroj DC Compact 300
Pracovný záber (m)3
Pracovná šírka (m)3
Počet riadkov (pcs)20/24
Šírka riadkov (cm)15/12,5
Prepravná šírka (cm)300
Kapacita zásobníka (l)1150/1300
Výsevné jednotkyDXD RCII
Prítlak výsevných jednotiek na jednu pätku (kg)50
Nastavenie prítlakucentrálne
Pohon ventilátorahydraulicky
Hmotnosť bez osiva od (kg)2940
Potrebná ťažná sila (HP)180
Potrebná ťažná sila (kW)134
Pracovná rýchlosť (km/h)10-20
Taniere na príprav u pôdy (Ø mm)460 alebo 510
Výkonnosť (ha/h)4-7
Pripojenie 3- bodový záves kat.III
Rozmer plniaceho otovoru (m)1,34x1,22
Výška plnenia (m)2,1

©2018 Pneusej Hlohovec s.r.o.web design and development by ds class s.r.o.