UTLÁČAČ SILÁŽNYCH A SENÁŽNYCH KRMOVÍN

pracovná šírka 3 m


Utláčač silážnych a senážnych krmovín slúži na dokonalé utláčanie krmovín pri silážovaní a senážovaní.

Výhody: UTLÁČAČ SILÁŽNYCH A SENÁŽNYCH KRMOVÍN

  • rovnomerné utlačenie celej plochy silážnej jamy, vrátane okrajov
  • väčšie utlačenie silážnych krmovín vďaka vysokej hmotnosti utláčača
  • odstránenie vzniku vzduchových vakov, lepšia fermentácia bez prístupu vzduchu
  • lepšie kvalitatívne parametre silážnych krmovín
  • plynulejší proces silážovania

 


TECHNICKÉ PARAMETRE UTLÁČAČ SILÁŽNYCH A SENÁŽNYCH KRMOVÍNUTLÁČAČ SILÁŽNYCH A SENÁŽNYCH KRMOVÍN

Počet kolies (ks) 6 10 8 12
Pracovná šírka (mm) 3000 3000 2420 3580
Celková šírka (mm) 3000 3000 2420 3580
Celková dĺžka (mm) 1430 1276 1230 1230
Hmotnosť (kg) 2400 3800 3100 4500